Memahami Rasuah dan Kesan-Kesannya

Rasuah merupakan isu kompleks dan meluas yang mempengaruhi masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia. Ia merupakan fenomena yang merosakkan keyakinan…

Analisa Jurang berdasar MS ISO 37001:2016 dan Tatacara Mencukupi  / Gap Analysis on MS 37001: 2016 and Adequate Procedures

Analisis jurang atau Gap Analysis adalah proses untuk mengenal pasti perbezaan antara piawaian yang telah ditetapkan (contohnya MS ISO 37001:2016)…
7 TORs

Tujuh (7) Terma Rujukan Penilaian Risiko Rasuah

Memahami dan Melaksanakan MS ISO 37001:2016 /Understanding & Implementing MS ISO 37001:2016

Kefahaman terhadap klausa di dalam MS ISO 37001:2016 adalah penting bagi memastikan perlaksanaannya memenuhi piawaian MS ISO 37001.¬† Piawaian ini…

Audit Dalaman ABMS /ABMS Internal Audit

Dalam usaha untuk menangani fenomena rasuah, badan-badan dan organisasi di seluruh dunia semakin mengakui kepentingan melaksanakan sistem pengurusan anti-rasuah yang…

Documentasi berkaitan Anti-Rasuah / Anti-Bribery & Anti- Corruption Documentation

Pada 2018, Garis Panduan Tatacara Mencukupi telah dilancarkan oleh Pusat Tadbir Urus, Integriti dan Anti Rasuah Nasional (GIACC). Garis panduan…

MS ISO 37001 Sistem Pengurusan Anti-Rasuah / MS ISO 37001 Anti Bribery Management System

Pertubuhan Piawaian Antarabangsa (ISO) melancarkan standard sistem pengurusan antirasuah (ABMS) global pertama, ISO 37001 pada 2016 sebagai program antirasuah standard…

Garis Panduan Tatacara Mencukupi / The Ministerial Guideline on Adequate Procedure Memerangi Rasuah dan Peningkatan Integriti Perniagaan

Rasuah adalah salah satu isu serius yang merosakkan keadilan, integriti, dan kualiti perniagaan di seluruh dunia. Dalam usaha untuk menangani…

Liabiliti Korporat Seksyen 17A Akta SPRM 2009 (Pindaan 2018) / Section 17A Corporate Liablility of MACC Act 2009 (Ammended 2018)

Peruntukan Liabiliti Korporat Seksyen 17A Akta SPRM (Pindaan 2018) berkuat kuasa pada 1 Jun 2020. Akta ini menekankan tanggungjawab organisasi…

Penilaian Risiko Rasuah/ Corruption Risk Assessment (CRA)

Penilaian Risiko Rasuah (CRA) yang berkesan boleh membantu syarikat mengenalpasti area yang mempunyai potensi risiko rasuah yang tinggi. Apabila area…