Audit Dalaman ABMS /ABMS Internal Audit

Dalam usaha untuk menangani fenomena rasuah, badan-badan dan organisasi di seluruh dunia semakin mengakui kepentingan melaksanakan sistem pengurusan anti-rasuah yang…