Liabiliti Korporat Seksyen 17A Akta SPRM 2009 (Pindaan 2018) / Section 17A Corporate Liablility of MACC Act 2009 (Ammended 2018)

Peruntukan Liabiliti Korporat Seksyen 17A Akta SPRM (Pindaan 2018) berkuat kuasa pada 1 Jun 2020. Akta ini menekankan tanggungjawab organisasi…