Garis Panduan Tatacara Mencukupi / The Ministerial Guideline on Adequate Procedure Memerangi Rasuah dan Peningkatan Integriti Perniagaan

Rasuah adalah salah satu isu serius yang merosakkan keadilan, integriti, dan kualiti perniagaan di seluruh dunia. Dalam usaha untuk menangani…