Memahami Rasuah dan Kesan-Kesannya

Rasuah merupakan isu kompleks dan meluas yang mempengaruhi masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia. Ia merupakan fenomena yang merosakkan keyakinan…

Pelan Anti-Rasuah Organisasi /Organization Anti-Corruption Plan (OACP)

Rasuah merupakan ancaman serius kepada integriti dan kepercayaan organisasi. Amalan rasuah boleh merosakkan reputasi organisasi, mengancam kestabilan operasi, dan menjejaskan…