7 TORs

Tujuh (7) Terma Rujukan Penilaian Risiko Rasuah

Penilaian Risiko Rasuah/ Corruption Risk Assessment (CRA)

Penilaian Risiko Rasuah (CRA) yang berkesan boleh membantu syarikat mengenalpasti area yang mempunyai potensi risiko rasuah yang tinggi. Apabila area…