Kesilapan Kewangan

Kesilapan Kewangan oleh Usahawan Bumiputera

Kesilapan Kewangan yang suka bertangguh dilakangan ushawan makanmemberi kesan buruk kepda perniagaan 1 : Sentiasa menangguh untuk memulakan sistem perancangan.…